Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Fushima đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn

May lam kem tuoi
    MENU